Koncerty neptunaliowe bez alkoholu


Z przykrością informujemy, że pomimo usilnych starań organizatorów Neptunaliów władze Uniwersytetu Gdańskiego
nie wyraziły zgody na sprzedaż i spożywanie alkoholu na terenie koncertów neptunaliowych (27 i 28 maja 2016)
oraz w pozostałej części Kampusu UG w Gdańsku-Oliwie.

Władze uczelni nie wyraziły zgody nawet na sprzedaż piwa o zawartości alkoholu do 3,5%,
a swoją decyzję uzasadniły tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce na otrzęsinach UTP w Bydgoszczy
w październiku 2015 roku oraz przepisami prawnymi.Dni Kultury Studenckiej Neptunalia są doskonałą okazją, żeby choć na chwilę się wyluzować i, dobrze się bawiąc, nabrać sił do nadchodzącej sesji.
Są to największe juwenalia na Pomorzu – co roku bierze w nich udział kilkanaście tysięcy osób.
Program Neptunaliów jest ciekawy i różnorodny, a spośród imprez neptunaliowych największym zainteresowaniem cieszą się koncerty plenerowe z udziałem gwiazd,
między innymi takich jak: Kult, T.Love, Dżem, Hey, Myslovitz, Strachy Na Lachy, Kukiz i Piersi, Brodka, Bednarek, Lao Che, Farben Lehre, Habakuk, Izrael.
Studenci uczestniczą też licznie w pokazach filmów, zawodach sportowych i imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.
Program neptunalia 2016

Kampus Oliwa UG - obok Biblioteki Głównej
Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

Regulamin imprezy Neptunalia 2016 Kampus Oliwa UG, 27, 28 maja 2016

1. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren imprezy:

2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy do jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki muszą opuścić miejsce imprezy.

3. Prawo wstępu na imprezę mają osoby:

4. Posiadacz biletu jest uprawniony do jednorazowego wejścia na teren Imprezy. W przypadku opuszczenia terenu w trakcie trwania imprezy bilet nie upoważnia do ponownego wejścia.

5. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

6. Na teren imprezy maja zakaz wstępu osoby nietrzeźwe będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

8. Osoby obecne na imprezie maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać regulaminu imprezy.

9. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia :

a) aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywającego audio-video itp.
b) broni, materiałów pirotechnicznych np. takich jak petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.
c) opakowań szklanych, blaszanych, z tworzyw sztucznych itp.
d) przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. takich jak kije baseballowe, rurki metalowe, noże, parasole z ostrym zakończeniem, itp.
e) alkoholu, środków odurzających
f) rowerów i innych pojazdów
g) innych przedmiotów uznanych przez ochronę za niebezpieczne

10. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na teren imprezy w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane na teren imprezy.

11. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

12. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.

13. Zabrania się niszczenia wszelkich obiektów i mienia a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.

14. Osoby znajdujące się na imprezie, które będą się dopuszczać zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać regulaminu będą natychmiast usunięte z imprezy.

15. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub osobom usuniętym z terenu imprezy zgodnie z niniejszym regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet.

16. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.

17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

18. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy.

19. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.

21. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych.

22. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

23. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

24. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy. W przypadku odwołania koncertu któregokolwiek z artystów organizator nie zwraca kosztu wstępu na imprezę.

26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Neptunalia 2016